Ønsker du å bli medlem i Norsk Militærmedisinsk Forening?

jan.jpgForeningen vil

  • fremme mulighetene og interessen for praktisk og vitenskapelig militærmedisinsk arbeid
  • ivareta militærlegenes kollegiale og økonomiske interesser

 

Støtt oss i dette arbeidet ved å melde deg inn og ved å engasjere deg i vårt arbeide. Årskontingenten er kr 300.

Norsk Militærmedisinsk Forening ble stiftet den 21. desember 1882. Norsk Militærmedisinsk Forening (NMF) har senere blitt en spesialforening av Den norske Legeforening.

Foreningens lover kan du laste ned her.

Link til innmeldingsskjema

MERK: Det er ikke mulig å gjennomføre betaling av kontingent via FISBASIS Nivå 2 da dette stoppes av Forsvarets sikkerhetssystemer (innmelding virker dog). Betaling må gjøres fra ugradert maskin.

 

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: