Utfordrende legerekruttering

Rekruttering av leger til militær virksomhet har lenge vært et diskusjonstema og viser seg fortsatt å være utfordrende. En rekke utredninger er gjennomført for å analysere problemstillingen. En rekke arbeidsgrupper har fremmet forslag om tiltak for å bedre rammebetingelsene. Nesten ingen av forslagene er blitt iverksatt, og problemet vedvarer.

Aftenposten har fokusert på saken i en artikkel nylig hvor bl a annet formannen i Norsk Militærmedisinsk Forening ble intevjuet. Les mer her.

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: