Ny søknadsbasert turnustjeneste

Legeforeningen går inn for at dagens turnustjeneste erstattes med en søknadsbasert basistjeneste som første del av en spesialistutdanning.

Den foreslåtte nyordning vil ytterligere kunne svekke tilgangen på unge leger til militær tjeneste (VAB) og svekke den langsiktige rekruttering av alle legekategorier.

Foreningen har startet en diskusjon med sanitetsmiljøene i Forsvaret og Forsvaets Sanitet med forslag om å utvikle en strategi og et forslag til endring i reglene for rekruttering og retensjon av leger til militær tjeneste i den hensikt å komme frem til et omforent forslag om nødvendige justringer og endringer i dagens rammebetingelser.

Les mer om Legeforeningens forslag her.

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: