Den første kvinnelige VAB

Den første kvinnelige VAB tjenestegjorde i Sanitetsbataljonen på Setermoen, Hærens styrker, fra 30. april 2007 til 4. mars 2008.

VAB står for Vernepliktig Akademisk Befal og var en betegnelse som ble tatt i bruk på slutten av 1990-tallet. Det har vært vernepliktige medisinere i Forsvarets tjeneste siden 1892.

Kvinner har ikke verneplikt i Norge, men kvinner er gitt mulighet til å avtjene frivillig militær tjeneste. Forsvaret har et mål om å øke kvinneandelen både blant offiserer og menige. Det er hittil kun en kvinne som har avtjent frivillig verneplikt som militær lege. Dette er bemerkelseverdig gitt at andel kvinner som studerer medisin har vært økende i mange år og i dag er flertallet medisinerstudenter kvinner. Det er mange som har oppfatninger om årsaken, men det er klart at forklaringen dels finnes i utilfredsstillende lønnsmessige forhold og dels i manglede aksept for at militær tjeneste gir faglig meritt til spesialistutdannelsen av leger.

Den første kvinnelige vernepliktige lege var Beenish Adeel Chaudry (f. Nawaz). Hun tjenestegjorde sammen med sin mann Adeel Asghar Chaudry som vernepliktig lege på samme tjenestested. Beenish Adeel Chaudry gjennomførte sanitetsoffiserskurs og tjenestegjorde fra 30. april 2007 til 4. mars 2008.

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: