Kontingent

Kontingentkrav for 2008 er sendt ut til medlemmene. Styret har hatt store problemer med å bringe orden i medlemsakrivet da foreningens virksomhet har ligget ned ene tid. Det er sendt ut medlemskrav til alle medlemmer vi har lykkes i å finne adresse på. Hvis noen av medlemmene som har betalt via hjemmesiden har fått kontigentkrav beklager vi dette og ber om at du ser bort fra kravet. For foreningens øvrige medlemmer håper vi kontingentkravet blir betalt.

Styret har drevet en utstrakt aktivitet for å revitalisere foreningen og har deltatt aktivt i tarifforhandlingene i 2008.

Formannen håper på medvirkning og interesse fra medlemmene i tiden fremover. Forsvaret trenger en stor og velfungerende Norsk Militærmedisinsk Forening!

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: