Mangel på VAB

Det er en betydelig underdekning av vernepliktige leger (VAB) i Forsvaret. Fungerende sanitetssjef Dag Hjelle hevder at den økende kvinneanel er en årsak. Rundt 70 % av medisinerkullene er kvinner og det har aldri vært en kvinne som frivillig har avtjent verneplikt som VAB. Dette er svært forskjelig fra forholdet for menige hvor en rekke kvinner har avtjent frivillig verneplikt. En vesentlig årsak ligger i at vernepliktige leger tilbyes en lønnsreduksjon på rundt 100.000 kr i forhold til forutgående statlig beordring til turnustjeneste.

Forsvarsministeren har gitt uttrykk for at det er ønskelig med flere kvinner i Forsvaret. Når det gjelder kvinnelige leger kan man konstatere at de faglige og lønnsmessige rammer som tilbyes ikke er attraktive. Dagnes politikk fremmer ikke likestilling!

Yngre Legers Forening er skeptiske og viser til at Forsvaret i løpet av de siste år har vedtatt degradering av legene og ikke har lagt forholdene til rette for en attraktiv tjeneste. YLF har anbefalt alle studenter å avtjene sin militære tjeneste som menige og ikke som leger.

Les artikkel om saken her. Les sanitetssjefens brev her.

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: