NMF

Norsk Militærmedisinsk Forening ble grunnlagt den 21. desember 1882. Bakgrunnen var en invitasjon fra Wilhelm Preus, Lars Thalian Bacher, Christen Smith og Andreas Irgens:

“Undertegnede militærleger tillater seg herved at indbyde sine Embedsbr ødre til dannelse af et militærmedicinsk Selskab i Kristiania med det Formål at virke for sine Medlemmers gjensidige Belærelse og for tidsmessig Udvikling av Arméens Sanitets vesen”.

Det første styret bestod av W. Preus, formann, Christen Smith, viseformann og Hj. Lindboe, sekretær. Selskapets medlemmer bestod først bare av Hærens leger, men alt 13. mars 1883 ble det besluttet også å innby legene i Marinen.

Norsk Militærmedisinsk Forening ble således opprettet før Den Norske Legeforening (1886) og er Legeforeningens eldste spesialforening. Hvis du vil lese mer om  Norsk Militærmedisinsk Forenings historie finner du 100-års beretningen her.


 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: