Vil styrke veteranenes rettigheter

To arbeidsgrupper som har analysert veteraners rettigheter har avlevrt sie rapporter til Forsvarsministeren. De to ulike arbeidsgruppene har arbeidet parallelt, men innenfor forskjellige områder.

Den ene gruppen har sett på hvilke rettigheter veteranene har og bør ha overfor Forsvaret som arbeidsgiver, mens den andre gruppen har sett på veteranenes økonomiske rettigheter ved personskade, herunder psykiske senskader.

Rapportene er tilgjengelige her.

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: