Fagmøter sanitet

Medisinsk avdeling, Forsvarets sanitet inviterer til fagmøter på Sessvollmoen i samarbeid med Norsk Militærmedisinsk Forening. 

Møtene vil bestå av 4 faglige innledninger, fulgt av rikelig tid til meningsutveksling. De faglige emnene vil bli belyst i en overordnet samfunnsmessig kontekst, med fokus på aktuell utvikling innen fagområdet. Forhold med relevans for videre forskning, revidering av operative konsepter og doktriner, kompetansebehov og materiellutvikling vil vektlegges.

Intensjonen med møtene er å bidra til utvikling av vår militærmedisinske aktivitet sammen med brukerne av våre tjenester, våre sivile og militære samarbeidspartnere, og representanter for relevante fagmiljø. Det er et mål at fagmøtene skal bidra til utviklingen av norsk militærmedisin. Det er også et mål at møtene skal styrke det militærmedisinske samarbeidet internt i Forsvaret og med sivile institusjoner og fagmiljøer, til beste for norsk militær virksomhet og nasjonal beredskap. 

Norsk Militærmedisinsk Forening vil støtte med faglige innledninger, og samt arrangementer i tilknytning til enkelte av fagmøtene. 

For mer informasjon, gå inn på www.milmedfag.no

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: