Fagmøte - Seleksjonsmedisin

I dette tredje Fagmøtet i Medisinsk avdeling er tema  seleksjonsmedisin. Møtet holdes i Sessvollmoen militærleir, nord for Gardermoen, den  31. okt  2012, fra 10 til 15.  

Seleksjonsmedisin dreier seg om å bruke medisinske kriterier for å finne frem til mannskaper som er egnet for tjeneste i Forsvaret. Dette fagområdet reiser tema som har en bred relevans for mange medisinske spesialiteter, annet helsepersonell og beslutningstakere innen samfunnsektorer der utvelgelse basert på medisinske kriterier er aktuelt. 

Vi vil blant annet få høre om hva Forsvaret krever av våre soldater for å skape militærmakt, ved Brigader Odin Johannesen, Sjef Brigade Nord, samt om dagens sesjonsordning ved Oblt Gard Maurud, Avdelingssjef, Vernepliktsverket. 

Det blir fire foredrag etterfulgt av rikelig tid til meningsutveksling. En hyggelig lunsj gir anledning til å fortsette diskusjonene.

Informasjon og påmelding skjer ved å følge lenken og fylle ut/oppdatere nødvendig informasjon. 

Intensjonen med møtene er å bidra til utvikling av vår militærmedisinske aktivitet sammen med brukerne av våre tjenester, våre sivile og militære samarbeidspartnere, og representanter for relevante fagmiljø. Det er et mål at fagmøtene skal bidra til utviklingen av norsk militærmedisin. Det er også et mål at møtene skal styrke det militærmedisinske samarbeidet internt i Forsvaret og med sivile institusjoner og fagmiljøer, til beste for norsk militær virksomhet og nasjonal beredskap.

Norsk Militærmedisinsk Forening vil støtte med faglige innledninger, og samt arrangementer i tilknytning til enkelte av fagmøtene.

Med vennlig hilsen

Håkon Lund
Leder

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: