Fagmøte - Dykkemedisin

I dette fjerde fagmøtet i Medisinsk avdeling er tema Dykkemedisin. Møtet holdes i Sessvollmoen militærleir, nord for Gardermoen, den 14. nov 2012, fra 1000 til 1500.

Vi vil blant annet få høre om de helsemessige utfordringene med dykking og senskader ved professor Marit Grønning ved Haukeland Universitetssykehus, om nye metoder for redning fra undervannsbåt ved dykkelege og kapteinløytnant Ole Harald Budal, samt om bruk av trykkammer i pasientbehandling, ved overlege Lene Mathiesen, ved anestesiavdelingen, ved Oslo Universitetssykehus, avdeling Ullevål.

Møtet vil ledes av Kommandørkaptein, lege og sjef ved FSAN/Navalmedisinsk kontor Jan Risberg. Se lenken for full agenda. Det blir fire foredrag etterfulgt av rikelig tid til meningsutveksling. En hyggelig lunsj gir oss anledning til å fortsette diskusjonene.

Påmelding skjer ved å følge lenken, fylle ut/oppdatere nødvendig informasjon og bekrefte din deltakelse.
Vel møtt!


Med vennlig hilsen

Medisinsk avdeling,
Forsvarets sanitet


 

 

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: