Fagmøte - Prehospitale tjenester

I dette  fagmøtet i Medisinsk avdeling er tema preshospitale tjenester. Møtet holdes på Park Inn Hotell, Oslo Airport, Gardermoen, Henrik Ibsens Vei
 2061 Gardermoen, den 13. feb 2013, fra 1000 til 1500.

Møtet fokuserer på de prehospitale medisinske tiltakene i de første avgjørende minuttene etter at skade har oppstått. Møtet fokuserer på ny faglig utvikling og betydning for operative konsepter, materiell og utdanning. Det settes av rikelig tid til spørsmål og diskusjon. Som i 2012, inviteres du også til lunsj.

Møteleder er oblt Frode Østreng, kontorsjef for Kontor for fagutvikling og militærmedisin, Medisinsk avdeling, FSAN.

Påmelding skjer ved å følge lenken, fylle ut/oppdatere nødvendig informasjon og bekrefte din deltakelse.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Major Håkon Lund

Leder Norsk Militærmedisinsk Forening

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: