Ny sanitetssjef

John Maxfield Steineger ble i statsråd i dag utnevnt til ny sjef Forsvarets Sanitet. Norsk Militærmedisinsk Forening gratulerer.

Steineger ble født 13. mars 1960, og bor i Oslo med sin kone og to barn. Han tok medisinutdanningen sin i Tyskland, og fikk norsk autorisasjon som lege i 1989. I 1992 tok han spesialutdannelse i flymedisin hos US Navy, i 1996 ble han spesialist i psykiatri og i 2006 tok han hovedkurs ved Forsvarets høyskole. 

Steineger har flere viktige stillinger bak seg i norske sykehus, blant annet avdelingsoverlege og leder av Lovisenberg distriktspsykiatriske senter fra 1996-2000 og klinikksjef for medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus HF, Aker, siden 2007. 

I Forsvaret har han jobbet som overlege og sjef for Stressmestringsteam for internasjonale operasjoner ved Forsvarets sanitet fra 2000-03, samt avdelingsdirektør og sjef for Flymedisinsk institutt fra 2003-06.

Arrangementer

Se mer informasjon i vår arrangementskalender.

Generalforsamling

Generelforsamling ble avholdt den 11. februar kl 1600-1800 på Flymedisinsk Institutt, Sem Sælands vei 2 B ZEB bygget på Blindern. Det var 15 medlemmer til stede. Foreningens lover ble revidert. Dokumenter fra generalforsamlingen kan leses her.

Fagforeningsstoff

En ny særavtale er inngått med Forsvaret. Se mer informasjon her.
 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: