Ny særavtale

Den Norske Legeforening og Forsvaret har inngått en ny særavtale om militært ansatte leger i full stilling med redusert arbeidstid med gyldighet til 2011-02-28. Avtalen kommer til erstatning fra avtalen av 1999.

Avtalen viderefører i stor grad tidligere avtale. En nyhet som er ved å merke seg er at tid utover redusert bundet arbeidstid lønnes per time tilsvarende som for den reduserte bundne arbeidstiden opp til 75 timer per kvartal og ikke per måned som tidligere.

Videre klargjorde Forsvaret at det ikke var deres hensikt å nedlegge ordningen med tilsetting av leger etter ordningen med redusert bundet arbeidstid som har sikret Forsvaret god tilgang på leger siden den ble etablert av Stortinget i 1955.

I en protokolltilførsel understreket KOL. BFO og NFF viktigheten av at personellet har et tilsettingsforhold som ivaretar deres rettigheter og plikter som arbeidstagere. En sentral tilsetting i FSAN av alle innen stillingskategorien som omfattes av RBA antas ikke å ivareta dette behovet. Tilsetting bør skje i forsvarsgren og disponering til DIF/tilsvarende. Dette gir også DIF-sjef/tilsvarende forutsigbarhet i forhold til ressurser og reell kommandomyndighet over personellet.

Du kan laste ned avtalen her og protokollen her.

Hilsen

Kjære gode kolleger og militærmedisinere.

Den 21. desember kan Norsk Militærmedisinsk Forening se tilbake på 126 år. Jeg ønsker å gratulerer alle med jubileet og samtidig takke for all innsats i året som har gått.

God jul og godt nytt år.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Formann

Kontingent

Kontingentkrav for 2008 er sendt ut til medlemmene. Styret har hatt store problemer med å bringe orden i medlemsakrivet da foreningens virksomhet har ligget ned ene tid. Det er sendt ut medlemskrav til alle medlemmer vi har lykkes i å finne adresse på. Hvis noen av medlemmene som har betalt via hjemmesiden har fått kontigentkrav beklager vi dette og ber om at du ser bort fra kravet. For foreningens øvrige medlemmer håper vi kontingentkravet blir betalt.

Styret har drevet en utstrakt aktivitet for å revitalisere foreningen og har deltatt aktivt i tarifforhandlingene i 2008.

Formannen håper på medvirkning og interesse fra medlemmene i tiden fremover. Forsvaret trenger en stor og velfungerende Norsk Militærmedisinsk Forening!

Visiting professor

Generalmajor Leif Sverre Rosén, er blitt utnevnt til visiting professor ved Military Medical Academy i Serbia. Les mer her.
 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: