Høring av veteranlov

Regjeringen arbeider med en veteranlov og har i den forbindelse sendt forslaget ut på høring. Foreningen har avgitt sin uttalelse som du kan lese her.

NOU 2008:10 Yrkessykdommer

Regjeringen satte i november 2007 ned et medisinsk ekspertutvalg for å utrede og foreslå eventuelle endringer i hvilke sykdommer som kan likestilles med yrkesskade. Utvalget har avgitt sin rapport og du kan lese pressemedingen her og laste ned utvalgets innstilling.

Utvalget har behandlet skader på militærpersoner under internasjonale operasjoner.

"... nåværende trygde- og forsikringsordninger ikke fanger opp de skader og sykdommer som veteraner kan pådra seg, blant annet synes ”sikkerhetsventilen” i yrkesskadeforsikringen ikke å være egnet for slike problemstillinger. Arbeidsgruppen har derfor foreslått flere reformer knyttet til nåværende ordninger." (Punkt 4.4).

Les også innspill fra FD og FSAN (vedlegg 28). Der anføres blant annet at

"Gjennomgangen av tilgjengelige data i Forsvarets helseregister gir ikke holdepunkter for at sykdommer oppstått under operasjoner i utlandet har redusert yrkesmessig funksjon i større grad enn for andre."

Dog anbefaler FSAN følgende:

"”Yrkessykdomslisten” slik det fremstår i dag, gir etter FSANs vurdering ikke et tilstrekkelig vern. På området smittsomme sykdommer vil en liste uansett være mangelfull. Det er derfor nødvendig å ha et ”sikkerhetsnett” for sykdommer som ikke nevnes i listen, men som vedkommende uten tvil har pådratt seg under et oppdrag for Forsvaret. Dagens opplisting inkluderer ikke tilstander under området ”psykisk sykdom”. I første omgang anbefaler FSAN at diagnosen PTSD inkluderes.."

Ny avtale gjev håp

Forsvaret har signert en intensjonsavtale med Den Norske Legeforening for å etablere grunnlag for god samhandling for å sikre legedekningen i Forsvaret. Les mer her.

Lansering

Som formann i Norsk Militærmedisinsk Forening har jeg gleden av å lansere våre nye nettsider. Foreningens aktivitet har ligget nede i noen år. Etter at nytt styre ble valgt i fjor høst har vi arbeidet med å utvikle en nettside som kan bli et nyttig forum for nettverksbygging internt og eksternt og sikre at foreningens viktige formål kan bli ivaretatt på en effektiv måte. Nettsidene har mange muligheter og funksjoner - alt fra nyheter og arkiv til diskusjonsforum og nyhetsbrev. Det er mulig å registrere seg på siden, betale kontingenten ta aktiv del in foreningens virksomhet. Som formann tror jeg foreningen har mye ugjort og jeg tror vi med de nye nettsider har fått en kreativ ramme for virksomheten. Hvor gode og interessante nettsidene blir er i stor grad opp til den enkelte og jeg ber om at alle medlemmer og interesserte benytter seg av dette forum.

Norsk Militærmedisinsk Forening har en viktig oppgave og diskusjonen omkring rammer og betingelser knyttet til militær medisin og sanitet i Forsvaret gjennom det siste året understreker behovet for at vi - som militære leger - tar initiativ og er proaktive.

Meld deg inn i dag og bruk nettsidene som ditt og vårt faglig og foreningsmessig forum.

Med militærmedisinsk hilsen
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Formann

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: