Seminar

NATO Research and Technology Organization, Human Factors and Medicine Panel arrangerer et symposium om Soldiers in Cold Environment i Helsinki 2009-04-20-22. De ber om innlegg til konferansen.
Invitasjon og ytterligere informasjon kan du laste ned her.

Mangel på VAB

Det er en betydelig underdekning av vernepliktige leger (VAB) i Forsvaret. Fungerende sanitetssjef Dag Hjelle hevder at den økende kvinneanel er en årsak. Rundt 70 % av medisinerkullene er kvinner og det har aldri vært en kvinne som frivillig har avtjent verneplikt som VAB. Dette er svært forskjelig fra forholdet for menige hvor en rekke kvinner har avtjent frivillig verneplikt. En vesentlig årsak ligger i at vernepliktige leger tilbyes en lønnsreduksjon på rundt 100.000 kr i forhold til forutgående statlig beordring til turnustjeneste.

Forsvarsministeren har gitt uttrykk for at det er ønskelig med flere kvinner i Forsvaret. Når det gjelder kvinnelige leger kan man konstatere at de faglige og lønnsmessige rammer som tilbyes ikke er attraktive. Dagnes politikk fremmer ikke likestilling!

Yngre Legers Forening er skeptiske og viser til at Forsvaret i løpet av de siste år har vedtatt degradering av legene og ikke har lagt forholdene til rette for en attraktiv tjeneste. YLF har anbefalt alle studenter å avtjene sin militære tjeneste som menige og ikke som leger.

Les artikkel om saken her. Les sanitetssjefens brev her.

Revitalisering

Norsk Militærmedisinsk Forening har vært lite aktiv de siste årene. Et nytt styre ble valgt høsten 2007 og besluttet å revitalisere foreningen. Norsk Militærmedisinsk Forening ble opprettet i 1882. Foreningen er en spesialforening i Den Norske Legeforening og organiserer militære leger i Forsvaret. Foreningen skal dels arbeide for medlemmenes faglige interesser og dels for medlemmene fagforeningsinteresser. En viktig del av revitaliseringen er herværende nettsider som er ment å være et treffsted, diskusjonssted og en ressurs for alle våre medlemmer. Bruk sidene! Meld deg inn idag og gjør en innsats for militærmedisinen og Forsvaret.

Kommandør  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Formann

RBA

Forkortelsen RBA står for Redusert Bundet Arbeidstid. Begrepet beskriver stillinger for helseakademikere i Forsvaret og ble innført ved vedtak i Stortinget i 1955 (St. prp. nr. 1 1955 Tillegg 14). På grunn av en rekrutteringskrise vedtok Stortinget at leger og andre helseakademikere ansatt i Forsvaret fikk rett til redusert bundet arbeidstid med hovedstilling og full lønn. Kapteiner/kapteinløytnanter og majorer/orlogskapteiner fikk ved beslutningen 18 timers tjeneste. Oberstløytnanter/kommandørkapteiner fikk 24 timers tjeneste. Ordningen ble innført efter initiativ fra Norsk Militærmedisinsk Forening og sikret at Forsvaret fikk tilstrekkelig tilgang på leger og andre helseakademikere.

På 90-tallet ble ordningen kritisert av Riksrevisjonen. Problemstillingen ble utredet og resulterte i en Stortingsmelding (St. meld. nr. 18 (1994-1995) Om visse sider ved helsetjenesten i Forsvaret) som behandlet saken. Stortinget konkluderte med at ordningen var hensiktsmessig - i stid med Riksrevisjonenens anførelser - og besluttet at ordningen skulle utvides til også å gjelde psykologer.

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: