Fagmøter sanitet

Medisinsk avdeling, Forsvarets sanitet inviterer til fagmøter på Sessvollmoen i samarbeid med Norsk Militærmedisinsk Forening. 

Møtene vil bestå av 4 faglige innledninger, fulgt av rikelig tid til meningsutveksling. De faglige emnene vil bli belyst i en overordnet samfunnsmessig kontekst, med fokus på aktuell utvikling innen fagområdet. Forhold med relevans for videre forskning, revidering av operative konsepter og doktriner, kompetansebehov og materiellutvikling vil vektlegges.

Intensjonen med møtene er å bidra til utvikling av vår militærmedisinske aktivitet sammen med brukerne av våre tjenester, våre sivile og militære samarbeidspartnere, og representanter for relevante fagmiljø. Det er et mål at fagmøtene skal bidra til utviklingen av norsk militærmedisin. Det er også et mål at møtene skal styrke det militærmedisinske samarbeidet internt i Forsvaret og med sivile institusjoner og fagmiljøer, til beste for norsk militær virksomhet og nasjonal beredskap. 

Norsk Militærmedisinsk Forening vil støtte med faglige innledninger, og samt arrangementer i tilknytning til enkelte av fagmøtene. 

For mer informasjon, gå inn på www.milmedfag.no

Generalforsamling

Det innkalles til generalforsamling i foreningen onsdag den 21. desember kl 1600 på Flymedisinsk Institutt, Blindern, Oslo. Adresse er Sem Sælands vei 2 B, 0371 Oslo. Kart.

Dagsorden og årsberetning er lagt ut i vårt arkiv her (Kun tilgjengelig for innloggede medlemmer). Regnskap, revisors beretning og valgkomiteens innstilling vil ble presentert på generalforsamlingen (og lagt ut i arkivet i eftertid).

Styret planlegger en middag efter generalforsamlingen på restauranten Cru kl 1900 for å markere foreningens grunnleggelse for 129 år siden. Middagen er fulltegnet.  Kart.

Utfordrende legerekruttering

Rekruttering av leger til militær virksomhet har lenge vært et diskusjonstema og viser seg fortsatt å være utfordrende. En rekke utredninger er gjennomført for å analysere problemstillingen. En rekke arbeidsgrupper har fremmet forslag om tiltak for å bedre rammebetingelsene. Nesten ingen av forslagene er blitt iverksatt, og problemet vedvarer.

Aftenposten har fokusert på saken i en artikkel nylig hvor bl a annet formannen i Norsk Militærmedisinsk Forening ble intevjuet. Les mer her.

Kurs i seleksjonsmedisin

Forsvarets Sanitet har i samarbeide med Norsk Militærmedisinsk Forening utarbeidet et nytt kurs innen fagområdet seleksjonsmedisin. Seleksjon av personell til militær virksomhet er en vesentlig og sentral del av den militærmedisinske virksomhet og kan ha stor innvirkning på militære operasjoner - både på individ og gruppenivå. Dette lover godt for fagområdet og kan medvirke til å heve kvalitet og kompetanse innen det mlilitærmedisinske fagfelt.

Det første kurs i selekesjonsmedisin arrangeres den 18 og 19. mai på Haakonsvern. Kurset inngår som en del av kurspakken i FSANs sanitetsoffiserskurs. Kurset er godkjent som tellende til legers videreutdannelse av Legeforeningen og er åpent for alle interesserte kolleger og andre.

Kurset vil tentativt bli arrangert hvert halvår fremover. For ytterligere informasjon, kontakt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: