Om MILMED

Norsk Militærmedisinsk Forening er en spesialforening i Den Norske Legeforening som organiserer alle militære leger i Forsvaret. Norsk Militærmedisinsk Forening er tilknyttet yrkesforeningen Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA).

Foreningens oppgaver er dels faglige og dels fagforeningsmessige.

Foreningen vil

  • fremme mulighetene og interessen for praktisk og vitenskapelig militærmedisinsk arbeid
  • ivareta militærlegenes kollegiale og økonomiske interesser

Foreningen er åpen for alle militære leger i og utenfor tjeneste samt kolleger som har interesse for militærmedisin.

Historikk

Det Militærmedicinske Selskab ble grunnlagt den 21. desember 1882. Bakgrunnen var en invitasjon fra Wilhelm Preus, Lars Thalian Bacher, Christen Smith og Andreas Irgens:

“Undertegnede militærleger tillater seg herved at indbyde sine Embedsbrødre til dannelse af et militærmedicinsk Selskab i Kristiania med det Formål at virke for sine Medlemmers gjensidige Belærelse og for tidsmessig Udvikling av Arméens Sanitetsvesen”.

Det første styret bestod av W. Preus, formann, Christen Smith, viseformann og Hj. Lindboe, sekretær. Selskapets medlemmer bestod først bare av Hærens leger, men alt 13. mars 1883 ble det besluttet også å innby legene i Marinen.

Norsk Militærmedisinsk Forening ble således opprettet før Den Norske Lægeforening (1886) og er naturlig nok Legeforeningens eldste spesialforening.

I 1932 skrev sanitetskaptein Dannevig:

“Våre dyktige sanitetschefer ned gjennom årene har gjerne ville høre selskapets mening og alltid på forhånd forelagt dette spørsmål av betydning, for å innhente dets mening om saken”.

I 1952 ble selskabet til en forening:

"I sentralstyremøte i Den norske Legeforening 12. april 1952 ble dette godkjent og under navnet Norsk Militærmedisinsk Forening har vår forening senere bestått som en del av Lægeforeningen. De militærmedicinske selskap var blitt militærlegenes fagforening."

Foreningen har i mange år vært aktive i Nordisk Militærmedisinsk Forening:

"Norsk Militærmedisinsk Forening har i hele etterkrigstiden - i nært samarbeid med broderforeningene i Danmark, Finland og Sverige - vært av avgjørende betydning for det nordiske militærmedisinske samarbeide gjennom kollektivt medlemskap i Nordisk Militærmedisinsk Forening."

Foreningen har i samarbeide med Forsvrets Sanitet arrangert nordiske militærmedisinske kongresser i 1966, 1978, 1995 og 2002.

Ved foreningens 100-års jubileum uttalte daværende sjef for Forsvarets Sanitet, generalmajor Trond Kluge:

"I de 100 år Norsk Militærmedisinsk Forening har bestått, har Foreningen og Sanitetet vært som siamesiske tvillinger; det er vanskelig å si hvor den ene slutter og den andre begynner. Sammenføyningen går fra isse til fotsåle og rygg mot rygg, slik at dobbeltindividet kan se både fremover og bakover. Begge deler er nyttig. Den hjernen som ser bakover, og som kan skrive Foreningens historie, vil inspirere og formane den del som ser fremover og forbereder seg på stadig nye oppgaver."

Mer om Norsk Militærmedisinsk Forenings historie kan du lese i 100-års beretningen her.

Tidsskrift

De første 25 år av det militærmedicinske selskaps historie var preget av stor aktivitet og entusiasme. Militærmedisinske publikasjoner ble først publisert i Tidsskrift for praktisk medisin, dels i Norsk Militær Tidsskrift og i Norsk Militært Tidende. Høsten 1896 ble Norsk Tidsskrift for Militærmedisin utgitt første gang. Utgivelsen kom i stand etter at man oppnådde statsstøtte på 600 kroner årlig. Her finnes en paralell til Norsk Militært Tidsskrift og Norsk Tidsskrift for Sjøvesen som begge fikk statlig støtte til utgivelsen vedtatt av Stortinget. Tidsskriftet måtte dessverre gå inn i 1950.

Fra 1955 utgave Forsvarets Sanitet Sanitetsnytt som i større grad var et nyhetsbrev enn en videnskapelig journal. Sanitetsnytt kom med sitt siste nummer i 1989. Etter dette har det kun vært ett militærmedisinsk nyhetsbrev som har vært utgitt i Norge. Navalmedisinsk Bodstikke, som har vært utgitt av Sanitetsinspektøren i Sjøforsvaret siden 1995. Dette kan du laste ned alle utgaver av her.

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: