Forskningsfond

Ved 25-års jubileet i 1907 stillet tidsskriftets daværende og tidligere redaktører de honorarer, som de i årenes løp hadde krav på, til selskapets dis posisjon. Dette ble grunnlaget for Sanitetsoffiserenes Fond. Fondet skulle brukes til:

  • Honorar for særdeles fortjenestefulle arbeider som hadde vært offentliggjort i løpet av siste året.
  • Bidrag til studier av militærmedisinsk art. Herunder inngår bl. a. utgifter til trykking, tegninger eller liknende, forarbeidelse av modeller, bearbeidelse av felles forsknings, oppgaver osv.
  • Lån til kolleger under tvingende omstendigheter.

 

Sanitetsofficerenes Fond og Norsk Militærmedisinsk Foreninges Forskningsfond ble vedtatt slått sammen på generalforsamlinen 1991-09-05. Norsk Militærmedisinsk Forenings Forskningsfond skal bidra til å fremme studier av militærmedisinsk art, samt tjene som honorarer for militærmedisinske arbeider.

Siste sett av vedtekter som er funnet er fra 1991 og kan lastes ned her.

Fondsstyret skal bestå av formannen, viseformannen og ett medlem oppnevnt av foreningen for tre år.

 

 

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: