Lover

Norsk Militærmedisinsk Forenings lover kan du laste ned her. Det er behov for en revisjon av lovene. Et forslag til reviderte lover for foreningen finner du her.

 

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.





Jeg vil også motta: