Lover

Norsk Militærmedisinsk Forenings lover kan du laste ned her. Det er behov for en revisjon av lovene. Et forslag til reviderte lover for foreningen finner du her.