Tillitsvalgte

2011-2013

 • Major Håkon Lund, Forsvarets Sanitet ble valgt til leder med to års funksjonstid.

 • Oberstløytnant Lars Fredrik Norum, Hæren, ny; Kommandørkaptein Johan Storm Munch, Sjøforsvaret, gjenvalg; Underdirektør Trond Eirik Strand, Flymedisinsk Institutt, Forsvarets Sanitet, ny; Major Geir Bjerkan, Forsvarets Sanitet, ny; Kaptein Sheraz Yaqub, Forsvarets Sanitet, ny.

 • Major Fredrik Thorn, Forsvarets Sanitet, gjenvalg; Major Olaf Hesle, vararepresentant, Forsvarets Sanitet, gjenvalg; ble valgt som hovedtillitsvalgte.

 • Major flylege Geir B. Nesheim, Forsvarets Sanitet, gjenvalg; Kapteinløytnant Jarle Kjønigsen, Sjøforsvaret, ny; ble valgt som varamedlemmer.

 • Kommandørkaptein Vilhelm Koefoed, Sjøforsvaret, gjenvalg; Kommandørkaptein Johan Storm Munch, Sjøforsvaret, gjenvalg; Avdelingsdirektør Eigil Gulliksen, Forsvarsstaben, gjenvalg; ble valgt til valgkomite.

 • Kommandørkaptein Johan Storm Munch, Sjøforsvaret, gjenvalg; ble valgt til representant i Sanitetsofficerenes Fond.

 • Kommandørkaptein Jan Risberg, UVB-Dykkelegens Kontor, Forsvarets Sanitet, gjenvalg; ble valgt til revisor.

2007-2011

 • Leder: Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen, Sjøforsvaret
 • Styre:  Kommandørkaptein Vilhelm Koefoed, Sjøforsvaret. Kommandørkaptein Johan Storm Munch, Sjøforsvaret. Major Håkon Lund, Forsvarets Sanitet. Oberstløytnant Hans-Olav Samdal, Luftforsvaret.
 • Varamedlem: Kaptein Sheraz Yaqub, Forsvarets Sanitet. Flylege Geir B. Nesheim, Forsvarets Sanitet
 • Hovedtillitsvalgt med varatillitsvalgt: Major Fredrik Thorn, Forsvarets Sanitet. Major Olaf Hesle, vararepresentant, Forsvarets Sanitet
 • Valgkomité: Kommandørkaptein Vilhelm Koefoed, Sjøforsvaret. Kommandørkaptein Johan Storm Munch, Sjøforsvaret.  Underdirektør Eigil Gulliksen, Forsvarets Sanitet
 • Revisor: Kommandørkaptein Jan Risberg, Forsvarets Sanitet.
 • Sanitetsofficerenes Fond: Kommandørkaptein Johan Storm Munch, Sjøforsvaret
 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: