Vitenskapelig komite

Det har vist seg vanskelig å bringe på det rene hvem som sitter i komiteen gitt at foreningen har ligget nede en stund. Her er en mulig liste:

 • Oberstløytant Pål Herlofsen (Ref 2000-07-03 NMF Referat)
 • Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen (Ref 2000-07-03 NMF Referat)
 • Avdelingsdirektør Alnæs, Flymedisinsk institutt (Ref 2001-02-22 Fagkomite)
 • Dr Opstad, Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (Ref 2001-02-22 Fagkomite)
 • Maj Engebrethsen, FN/Nato-lege JAR (Ref 2001-02-22 Fagkomite)
 • Overlege Berdal, Forsvarets mikrobiologiske laboratorium,FO/SAN (Ref 2001-02-22 Fagkomite)
 • Brigader Rolstad, Sjef medisinsk avdeling, FO/SAN (Ref 2001-02-22 Fagkomite)
 • Overlege Weisæth, Kontor for psykiatri, FO/SAN (Ref 2001-02-22 Fagkomite)
 • Kontorsjef Breivik, Kontor for forskning og data, FO/SAN (Ref 2001-02-22 Fagkomite)
 • Overlege Pilgram Larsen, Forsvarets overlege i kirurgi, FO/SAN (Ref 2001-02-22 Fagkomite)
 • Overlege Sundnes, Sjef FKAK, FO/SAN (Ref 2001-02-22 Fagkomite)

 

Komiteens sammensetning vil bli revidert.

 

 

 

 

 

 

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: