Vitenskapelig komite

Det har vist seg vanskelig å bringe på det rene hvem som sitter i komiteen gitt at foreningen har ligget nede en stund. Her er en mulig liste:

 

Komiteens sammensetning vil bli revidert.